loading

81 дни
18ч 45мин 36с

openSuse България

Въведение в света на openSUSE

Присъединете се към Facebook групата

Присъединете ...

...се към Facebook групата

От където може да научите за нашите събития или да зададете вашият въпрос.

За идеята

БългарскаOpenSuse потребителска група

Българската група на потребителите на openSUSE е доброволческо начинание, имащо за цел да предостави единна платформа за обмен на информация за всички настоящи и бъдещи потребители на тази прекрасна Linux дистрибуция.

Контакт

Пишете ни